A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Hậu Kiếp Chi Thệ

Ta lạc em giữa cái tôi vô vị
Hay lạc em từ ý nghĩ lạc loài
Ta lạc em tự bản chất ta sai
Hay lạc em từ ban mai cách biệt

Ta lạc em cho nghìn trùng nuối tiếc
Chỉ riêng tư, hay là của hai người?
Ta lạc em tìm về nỗi đơn côi
Thay cho tiếng cười vui cùng mong ước

Ta lạc em có lẽ từ kiếp trước
Bước qua nhau hẹn ước của kiếp này
Gặp lại rồi nhưng chẳng thể nắm tay
Nên hẹn tiếp đắp xây duyên chi hậu

Hải Âu
11162015Số lần đọc:
58
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006