A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Phụng Loan Mộng

Giật mình trở giấc chợt hoang mang
Ngó sang trống vắng lòng nát tan
Kim ngắn chỉ ba, dài điểm bảy
Bao giờ mới đặng mộng phụng loan

Hải Âu
10062015Số lần đọc:
47
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006