A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Ngoan Đồng

Ba mươi năm, nửa đời người
Chợt thèm ngây dại một thời ấu thơ
Câu ca ngày ấy ai ngờ
Hành trang lưu luyến mộng mơ suốt đời

Hải Âu
09122015Số lần đọc:
54
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006