A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Ánh Trăng Maria


Mẹ là trăng Chúa gởi vào nhân thế
Tự Evà làm tội lỗi hả hê
Để bóng đêm phủ vây không lối về
Nguồn khoái lạc, bình an và chân lý

Niềm tin Mẹ như trăng hoài chưa phỉ
Luôn anh linh soi bước kẻ lữ hành
Trong dày đặc của thất vọng vây quanh
Nguồn ánh sáng dẫn con về hy vọng

Mẹ là trăng soi màn đêm tuyệt vọng
Để con mong, con mơ ánh bình minh
Mẹ dẫn đưa, chỉ lối bước dương trần
Cho con bước trong niềm tin với Mẹ

Mẹ là trăng Chúa gởi vào nhân thế
Xin cho con biết yêu Mẹ nhiều hơn
Xin cho con biết lắng đọng tâm hồn
Nghe tiếng Mẹ, và đi trong ánh sáng

Hải Âu
8/28/07Số lần đọc:
1031
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006