A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Anh Vẫn Biết

Nguyenvq

Anh vẫn biết giận nhau em buồn lắm
Nhưng đôi lần anh chẳng hiểu tại sao
Lỗi tại đâu và duyên cớ thế nào
Anh muốn biết, ngại thôi không muốn hỏi

Anh vẫn biết xa nhau em buồn tủi
Khóc một mình cho lệ ướt đôi mi
Làm mây chiều chẳng thèm lướt đôi khi
Anh biết vậy nhưng làm sao hơn được

Anh vẫn biết em giận, em đi trước
Anh theo sau tìm ngàn cánh hoa tình
Ước chi mình làm hồng nở đẹp xinh
Cho mắt biếc em thôi không nhòa lệ

Anh nuối tiếc cuộc tình mau tàn thế
Bởi đôi ta chẳng chung mọng bao giờ
Tình tàn rồi thôi đẹp mãi giấc mơ
Anh muốn giữ ngàn năm là kỷ niệmSố lần đọc:
1261
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006