A | B | C | D | Đ | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | # | Tất Cả | Trang Nhà


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/canhsaod/public_html/view.php on line 23

Bên Lề Cuộc Đời

Nguyenvq

Người ấy vẫn thường đi bên tôi
Cùng tôi chia sẻ những ngọt bùi
Bán nụ cười duyên cho nhân thế
Mua vào nước mắt một mình vui
Lặng lè mình tôi buồn thắt lại
Ngồi nhìn lá rụng nhớ chơi vơi
Người đi đọng lại tôi mắt lệ
Đơn côi tôi đứng góc cuộc dờiSố lần đọc:
1261
EditCanhSaoDem.Net (C) 2006